Ekstrūzijas - izpūšanas presformas

Presforma kannai

Presforma kannai

Presforma kannai

Presforma pudelītei