Kas ir presforma?

Presforma ir nepieciešama, nodarbojoties ar plastmasas izstrādājumu jebkādu masveida izgatavošanu

Presforma - sarežģīta tehnoloģiska ierīce, kas ir paredzēta liela apjoma plastmasas sagatavju (izstrādājumu)iegūšanai, iedarbojoties uz tiem ar spiedienu, kas tiek radīts liešanas vai izpūšanas mašīnās.

Raugoties no konstrukcijas skatupunkta, presforma ir ierīce, kas sastāv no liela daudzuma detaļu un mehānismu. Visas detaļas tiek iedalītas trīs grupās pēc to izmantošanas mērķa:
1.Veiddobuma detaļas. Pie tādām detaļām pieder spiedņi, matricas, ievietojami ieliktņi, izbīdītāji utt.
2.Detaļas, kas nodrošina materiāla kausējuma (plastmasas) padevi presformas veiddobumā. Pie tādām detaļām pieder inžektori, lietņa ieliktņi, kolektori, inžektoru uzgaļi utt. Tās veido presformas liešanas sistēmu.
3.Konstruktīvas nozīmes detaļas – plātnes (bīdītāji, balsti,paliktņi), vadkolonnas un vadīklas, aizturi utt. Tās nodrošina uzticamu un precīzu veiddobuma detaļu uzstādīšanu attiecībā vienai pret otru, izstrādājuma izņemšanu no presformas, tās saikni ar darbmašīnu utt.

Presformā var būt viens vai vairāki veiddobumi (ligzdas), kas ir izstrādājuma ārējās virsmas pretējais (negatīvais) nospiedums. Ligzdu skaits nosaka izgatavojamo izstrādājumu skaitu vienā liešanas vai izpūšanas ciklā, piemēram, presforma ar vienu ligzdu vienā ražošanas ciklā var izgatavot 1 izstrādājumu, bet presforma ar četrām ligzdām – 4 izstrādājumus vienā ciklā utt.

Liešanas presformas:
Atkarībā no izstrādājuma konfigurācijas, izstrādājuma virsmas prasībām, kā arī ražošanas jaudas, liešanas presformas pēc iesmidzināšanas sistēmas tipa var iedalīt karsto kanālu un auksto kanālu presformās.

Karsto kanālu iesmidzināšanas sistēma – tā ir sistēma, kas nodrošina plastmasas kausējuma padevi no liešanas mašīnas (termoplastautomāta), uzturot noteiktu temperatūru, tās sadali presformas iekšienē (gadījumā, ja tiek izmantotas presformas ar vairākām ligzdām) un plastmasas kausējuma pievadi tieši veiddobumā.

Karsto kanālu iesmidzināšanas sistēmu izmantošanas priekšrocības:
- paaugstināts presformas darba ražīgums,
- bezatlikumu ražošana,
- paplašinātas izstrādājumu ražošanas tehnoloģiskās iespējas.
 
Auksto kanālu iesmidzināšanas sistēma – tā ir sistēma, kas pievadacaurteču kausējumu, neveicot papildu sildīšanu. Pēc procesa pabeigšanas lietnis atdziest un tiek izņemts no presformas.
 
Auksto kanālu iesmidzināšanas sistēmu izmantošanas priekšrocības:
- zemāka cena,
- vienkārša apkalpošana,
- augsta uzticamība.

Plastmasas izstrādājumu spiedienliešanas princips:
Termoplasta (plastmasas, polimēra) izstrādājumus iegūst ar liešanas mašīnām, izmantojot spiedienliešanas metodi. Plastmasu (granulu veidā) ieber liešanas mašīnas tvertnē. Dozēts granulu daudzums, kas nepieciešams vienai iesmidzināšanas reizei, ar virzuļa palīdzību tiek novirzīts uzieplūdes telpu. Ar virzuļa kustību plastmasa tiek padota cilindrā, ko no ārpuses apsilda elektriski elementi. Turklāt plastmasa vispirms virzās nepārtrauktā plūsmā, bet pēc tam applūdina torpēdu un plānā slānī iziet cauri gredzenveida telpai starp cilindru un torpēdu. Pateicoties tam, tā labi sajaucas un tās temperatūra paaugstinās līdz tehnoloģiskajā režīmā noteiktajai.
Liešanas cikls sākas ar presformas sakļaušanās brīdi. Vispirms presformas kustīgā daļa pievirzās pie nekustīgās. Šajā brīdī virzulis liela spiediena ietekmē iesmidzina plastmasu presformā, kas tiek dzesēta ar ūdeni. Tā kā presformas temperatūra ir par 100—160 °С mazāka nekā kausējuma temperatūra, kausējums ātri tajā atdziest un sacietē. Lai novērstu plastmasas rukšanu ātras atdzišanas rezultātā, virzulis pēc iesmidzināšanas kādu laiku uztur presformā spiedienu. Pēc tam tas atiet, un tādā pašā kārtībā no tvertnes cilindrā tiek padota nākamā plastmasas porcija.
Plastmasa presformā kādu laiku tiek atdzesēta. Nogaides laiku nosaka, vadoties pēc kausējuma viskozitātes un lējuma sieniņu biezuma. Pēc tam presforma tiek atvērta. Pēc presformas atvēršanas, ar liešanas mašīnas hidraulisko cilindru palīdzību iedarbojas bīdītāji un tie izstumj izstrādājumu no presformas.