Izstrādājumu dizaina izveide

Individuālas prasības – individuāli risinājumi!

Izstrādājumu dizaina izveide

„No idejas līdz īstenošanai” – tieši tā mēs pozicionējam mūsu pakalpojumus. Mēs piedāvājam kompleksu projektu realizāciju: no skices un 3D modeļa līdz rūpnieciskam prototipam un gatavam izstrādājumam. Presformas izgatavošanas projekta ietvaros mēs piedāvājam izstrādājumu projektēšanas pakalpojumus, pamatojoties uz klienta skicēm, uzmetumiem, paraugiem vai 3D modeļiem. Ja tiek izmantotas gatavas pasūtītāja skices, mēs palīdzam optimizēt izstrādājuma konstrukciju, lai iegūtu vislabāko kvalitāti un/vai vienkāršotu ražošanas procesu. Vienlaikus ar izstrādājuma projektēšanu mēs piemeklējam optimālu presformas konstrukcijas variantu, ņemot vērā aprīkojuma parametrus, uz kura tiks ekspluatēta presforma, tostarp izstrādājumu izņemšanas un iepakošanas automatizācijas procesi, piemēram, izmantojot rūpnieciskos robotus.
   

Skice

3D modelēšana

2D Zīmējums

Prototips

Gatavs produkts
 

3D prototipu izgatavošana

3D prototipu izveide ļauj novērtēt dizainu un pārbaudīt izstrādājuma funkcionalitāti, samazināt ražošanas kļūdu iespējamību, kā arī izvairīties no izdevumiem, kas saistīti ar dārgu presformu piestrādi. 3D prototips ir vislabākais veids, kā prezentēt jauno produktu potenciālajiem klientiem. Tas sniedz pilnīgu priekšstatu par produktu bez nepieciešamības pielietot iztēli, kas savukārt novērš pušu nesaprašanās iespējamību.
 

Rūpniecisko paraugu izgatavošana

Dažkārt pirms jauna izstrādājuma ieviešanas sērijveida ražošanā ir nepieciešams veikt izstrādājuma testu sēriju, lai saprastu, cik tas ir lietderīgs turpmākai ekspluatācijai. Lai iegūtu ticamus datus, paraugam ir jābūt maksimāli pietuvinātam galīgajam izstrādājumam. Šādiem mērķiem 3D prototips kalpot nevar, jo to materiālu, kas ir derīgi prototipuizveides tehnoloģijai, fiziskās un ķīmiskās īpašības ievērojami atšķiras no sērijveida (masveida) ražošanā izmantojamajiem materiāliem.
Šādos gadījumos, kā arī jauna produkta pārbaudes pārdošanai vispiemērotākā būs izmēģinājuma presforma, no kuras var iegūt ierobežotu gatavo izstrādājumu skaitu atbilstoši tehniskajām prasībām.